MENU

PRACA AKTUALNOŚCI KONTAKT O NAS
OK

Aktualności

 • TonCut 8 - 8.3.143.14425
  05.02.2024 09:11:39

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Przyspieszono wczytywanie dużych plików XLSX, XLS i ODS.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy wczytywaniu ogromnych plików XLSX, XLS i ODS.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy powrocie do ekranu głównego.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować nieskuteczne grupowanie elementów.
 • TonCut for Automation - 1.0.762.1371
  05.02.2024 09:03:08

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut for Automation. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Zmieniono sposób wyboru najlepszego rozwiązania, tak by nadać większą wagę układowi elementów.
  • Zmieniono dokładność wyszukiwania przy użyciu SI, by zwiększyć szybkość optymalizacji.
  • Zaktualizowano domyślne profile konfiguracji.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować brak grupowania elementów.
 • TonCut 8 - 8.3.134.14397
  30.01.2024 07:17:50

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodano możliwość wyłączenia drukowania rozkrojów zawierających tylko jeden element. Zamiast tego, drukowana jest dodatkowa tabela zawierająca listę elementów oraz zasobów, z których te pojedyncze elementy powinny zostać wycięte.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu podczas drukowania.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu w momencie powrotu z ekranu wyniku do ekranu głównego.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu w momencie otwierania okna edycji zasobu.
  • Poprawiono drobne błędy wizualne.
 • TonCut 8 - 8.3.130.14355
  17.01.2024 08:39:09

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy usuwaniu zasobów.
  • Przyśpieszono działanie list wyboru projektów, grup materiałowych, urządzeń i oklein.
 • TonCut 8 - 8.3.129.14303
  21.12.2023 06:03:19

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodano kilka usprawnień, pozwalających na szybszą obsługę projektów i zasobów:
   • Znajdź zasoby dla wybranych elementów - opcja dostępna na liście elementów, ustawia filtr zasobów tak, by były pokazywane tylko zasoby dla grup materiałowych zaznaczonych elementów;
   • Dodaj zasoby dla wybranej grupy materiałowej - opcja dostępna na liście elementów, pozwala dodać zasoby dla grupy materiałowej zaznaczonego elementu;
   • Pokaż zasoby tylko dla wybranych grup materiałowych - opcja dostępna na liście zasobów, ustawia filtr zasobów tak, by były pokazywane tylko zasoby dla grup materiałowych zaznaczonych zasobów;
   • Edytuj grupę materiałową - opcja dostępna na liście zasobów, pozwala przejść bezpośrednio do edycji grupy materiałowej;
   • Utwórz rozmiar standardowy - opcja dostępna na liście zasobów, pozwala na szybkie utworzenie rozmiaru standardowego na podstawie zaznaczonego zasobu.
  • Zmieniono sposób wyboru najlepszego rozwiązania, tak by nadać większą wagę układowi elementów.
  • Zmieniono dokładność wyszukiwania przy użyciu SI, by zwiększyć szybkość optymalizacji. Teraz SI jest domyślnie włączona, dlatego polecamy przywrócić ustawienia domyślne profili wyszukiwania.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu w momencie dodawania/usuwania/importowania elementów, przy akceptowaniu rozwiązania lub przy powrocie do ekranu głównego.
 • TonCut 8 - 8.3.113.14048
  16.11.2023 07:06:50

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Przyspieszono optymalizację przy użyciu SI.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zniknięcie podglądu w oknie eksportu wyników.
 • TonCut for Automation - 1.0.756.1351
  16.11.2023 06:58:59

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut for Automation. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Przyspieszono optymalizację przy użyciu SI.
 • TonCut for Automation - 1.0.754.1349
  10.11.2023 10:15:06

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut for Automation. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Znacząco przyspieszono optymalizację przy użyciu SI, gdy w zasobach jest bardzo dużo pozycji.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować bardzo powolną optymalizację przy użyciu SI.
 • TonCut 8 - 8.3.104.14008
  10.11.2023 10:09:16

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Znacząco przyspieszono optymalizację przy użyciu SI, gdy w zasobach jest bardzo dużo pozycji.
  • Przyspieszono działanie interfejsu użytkownika, gdy w zasobach lub projektach jest bardzo dużo pozycji.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować bardzo powolną optymalizację przy użyciu SI.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy imporcie danych tabelarycznych.
 • TonCut 8 - 8.3.89.13863
  26.10.2023 11:14:50

  Informujemy o nowej wersji programu TonCut 8. Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • Dodano domyślne profile importu z programów PRO100 i Corpus.
  • Zna­czą­co przy­spie­szo­no opty­ma­li­za­cję w przy­pad­ku bar­dzo du­żej ilo­ści za­so­bów.
  • Przyspieszono działanie programu przy wprowadzonej dużej ilości grup materiałowych i zasobów.
  • Po­pra­wio­no błąd, któ­ry mógł po­wo­do­wać po­gor­sze­nie wy­ni­ków opty­ma­li­za­cji gdy włą­czo­ne było gru­po­wa­nie i ogra­ni­cze­nie dłu­go­ści cię­cia.
  • Poprawiono błąd, który mógł powodować zawieszenie programu przy jego zamykaniu.
  • Poprawiono błąd, który powodował niezapisywanie standardowych rozmiarów po imporcie grup materiałowych.
  • Poprawiono błąd w procedurze kopii zapasowej, który powodował niezapisywanie przypisania kolumn w profilach importu.
  • Poprawiono błąd w importerze danych tabelarycznych, który w specyficznych okolicznościach mógł powodować zawieszenie programu.
© Codeton Software Regulamin i polityka prywatności